Oprichting van de Raad van Kansspel Spelers i.o. is een feit.

Oprichtingsbijeenkomst Raad van Kansspel Spelers i.o. 

Utrecht  3 april                      

Ervaringsdeskundigen op het terrein van de kansspelindustrie kwamen woensdag in Utrecht bijeen om samen vorm te geven aan de Raad van Kansspel Spelers (RvKS) in oprichting. De RvKS is een uitvloeisel van het regeerakkoord waarin ervaringsdeskundigen een belangrijke rol krijgen bij het terugdringen van kansspelverslaving.

De RvKS  opereert als onafhankelijk adviesorgaan voor het verslavingspreventie beleid van de kansspelaanbieders 
waarbij  samenwerking met betrokkenen zoals deze aanbieders, de  verslavingszorg en de overheid essentieel is.
De RvKS  is een bottom up beweging van recreatieve, risico- en probleemspelers die hun expertise inzetten om voorlichting, preventie en aanpak van gokverslaving meer praktijkgericht en streetwise gestalte te geven. Ook gaat de RvKS adviseren over de allocatie van middelen uit het nog op te richten Verslavingspreventiefonds.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de Stichting Landelijk Informatie Centrum Kansspel Spelers (Slicks) subsidie gegeven voor het opzetten van dit adviesorgaan. Slicks faciliteert voorlopig de ontwikkeling en begeleidt het proces tot de officiële installatie. De RvKS is volop bezig de Kansspel aanbieders, Verslavingszorg en de Overheid te betrekken bij deze beweging om op de beste manier verslavingspreventie vorm te geven.

De Raad heeft nog meer input nodig van belangenorganisaties en individuele ervaringsdeskundigen.
Zij kunnen zich  aanmelden via www.rvks.nl/contact

Download persbericht RvKS hier.