Deelnemers gezocht voor ‘Groot MO/GGz on Tour!’

Meer de wijken in en minder vergaderen. Dat is de nieuwe werkwijze van het Groot MO/GGz Overleg. De voorzitter van het platform Reinier Schippers roept maatschappelijke organisaties in Amsterdam op zich aan te melden voor een werkbezoek door het platform.

Reinier Schippers: “Sinds kort wisselen we overleg met de gemeente af met werkbezoeken bij een maatschappelijk initiatief in de stad. Vanuit onze rol als ‘belangenbehartigers nieuwe stijl’ willen we met het Programma Groot MO/GGz on Tour 2018-2020 letterlijk nog meer aansluiten bij wat er gebeurt in de stad.”

Van papier naar praktijk

Wat betekent beleid voor de mensen waar het om gaat? Dat is de vraag waar het platform zich sinds jaar en dag mee bezighoudt. Schippers: “Gemeenten maken sinds de 3 decentralisaties van het Rijk naar gemeenten (Wet maatschappelijke oontwikkeling, Jeugdwet en Participatiewet) steeds meer beleid om participatie te versterken. Er zijn veel veranderingen voor Amsterdammers in een kwetsbare positie op het gebied van huisvesting, schuldhulp en welzijn. Wij helpen door onze nieuwe werkwijze mee om nog beter dan voorheen de vertaalslag te maken van papier naar praktijk.”

Zelfredzaamheid mogelijk maken voor iedereen

De gemeente wil dat burgers meer dingen zelf oppakken, de zogenaamde zelfredzaamheid. Dat klinkt goed op papier, maar in werkelijkheid is zoiets nu nog niet voor alle Amsterdammers mogelijk. Schippers: “Versterken van zelfredzaamheid? Vaak is het een kwestie van leren door te doen in plaats van alleen maar op mensen inpraten. Oftewel de dialoog aangaan om samen concrete projecten van de grond te krijgen. Komend jaar gaan wij verder met het stimuleren van cliëntparticipatie.”

Interesse in een werkbezoek?

Groot MO/GGz on Tour zoekt voor haar werkbezoeken naar maatschappelijke organisaties die nog niet in beeld zijn bij het platform. Hebft u interesse? Leest u dan de nadere toelichting of neemt u contact op met Reinier Schippers via reinschip@hotmail.com.

Op 10 december was het Groot MO/GGz overleg bij de cliëntenraad van Arkin (locatie Jellinekhuis). Het onderwerp was het versterken van medezeggenschap van dliëntenraden in Amsterdam.

Bezoek Arkin Groot MO:Ggz 10 dec 2018.jpg

Achterste rij v.l.n.r.: Reinier schippers (vz Groot MO/GGz Overleg), Arthur José Rodrigues (Vz CCR HVO/Q) Henk Besselsen (vice Vz CR Leger des Heils) Chris Maagd (Vz CR Arkin).
Voorste rij v.l.n.r.: Ria Mulder (Vz CR ROADS) Raymond Aronds (Vz St. Slicks), Eline Lefue (ondersteuner CR Leger des Heils) Emile Verstege (coach ondersteuner CR Arkin).

Bron: Cliëntenbelang Amsterdam [ LINK ]