Berichten

Kinderen kunnen moeiteloos online gokken, toezichthouder greep nog nooit in!

Kinderen kunnen moeiteloos online gokken, toezichthouder greep nog nooit in!

Bij alle populaire gokwebsites is het voor minderjarigen eenvoudig om vanuit Nederland te gokken. Hoewel deelname van jongeren verboden is, ontbreekt overal leeftijdscontrole, blijkt uit onderzoek van de NOS.

Het gaat om zowel een aanbieder met een vergunning voor online gokken in Nederland (Toto) als bedrijven die zo’n vergunning niet hebben, zoals Unibet en Bwin.

Zorgelijk

De Kansspelautoriteit kwam in 2016 ook al tot de conclusie dat goksites geen effectieve leeftijdscontroles doen, maar legde daarvoor nog nooit boetes op. Toch benadrukt bestuursvoorzitter René Jansen dat het beschermen van jongeren wel degelijk de hoogste prioriteit heeft.

“We delen wel boetes uit aan sites zonder vergunning, maar doen dat vanwege het feit dat ze zich überhaupt richten op de Nederlandse markt. Dat mag niet”, zegt hij. “En daarmee beschermen we ook zo veel mogelijk de jongeren die er spelen.”

Floor van Bakkum van verslavingszorginstelling Jellinek vindt het moeilijk te begrijpen. “Ik ging ervan uit dat er goed gecontroleerd zou worden. Dat blijkt nu niet zo te zijn. Dat vind ik heel zorgelijk.” Volgens haar is het ook in strijd met het Nederlandse beleid. “Een van de belangrijkste dingen in de Kansspelwet is het beschermen van kwetsbare groepen, zoals minderjarigen.”

De NOS maakte de afgelopen maand met een jongerenrekening accounts aan bij de tien sites. Wedden op sportwedstrijden of casinospelen als Nederlandse minderjarige bleek overal kinderlijk eenvoudig.

Een serieuze leeftijdscontrole, zoals het vragen naar het identiteitsbewijs, kennen de gokaanbieders niet. Wel moet je bij Unibet en Toto na een maand je leeftijd bewijzen voordat je verder kunt spelen. Toto heeft als legale aanbieder de techniek in huis om dat zelf te controleren.

Pas als een minderjarige geld wint en de winst wil laten uitkeren, vragen zes van de tien aanbieders om een kopie van een identiteitsbewijs. Als een deelnemer dan minderjarig blijkt, kan hij fluiten naar zijn inzet.

Toto maakt reclame met de onder jongeren populaire rapper Donnie, die als Koning Toto fungeert / DE NEDERLANDSE LOTERIJ

Volgens een woordvoerder van Unibet grijpt het bedrijf altijd in als het ontdekt dat iemand minderjarig is en krijgen ouders de inzet terug als ze zich melden bij de klantenservice. “Wij willen op geen enkele manier geld verdienen aan minderjarigen.” Dat niet om een identiteitsbewijs wordt gevraagd bij registratie, zoals bijvoorbeeld wel gebeurt bij telefoonaanbieders, is volgens hem omdat Unibet wil voorkomen dat klanten naar andere aanbieders gaan.

Voor Toto geldt dat argument minder, omdat dat bedrijf samen met de Nederlandse banken een leeftijdscontrole kan invoeren die minder omslachtig is. Een woordvoerder van Toto bevestigt dat er wordt overlegd met de Kansspelautoriteit over aanpassingen van het beleid op dit punt. “Het staat op de agenda.”

Minderjarigen kunnen bij alle populaire aanbieders gokken:

De Kansspelautoriteit, die toezicht houdt op de Nederlandse gokmarkt, onderzocht de kwestie al eens in 2016, blijkt uit documenten die de NOS opvroeg met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. Het onderzoek werd gestart na twee klachten van ouders over Unibet, de grootste aanbieder van gokspelen op de Nederlandse markt.

Een van de twee klachten ging over een 17-jarige Nederlandse jongen die 10.000 euro zou hebben verspeeld bij Unibet. De ouders zijn verbaasd dat hun kinderen zo makkelijk konden gokken.

Klokkenluider

In dezelfde periode deed ook een Unibet-medewerker melding van wat hij “twijfelachtige praktijken” van zijn werkgever noemde. “Een daarvan is dat Unibet stortingen van onbekende personen probleemloos accepteert, maar winsten niet aan minderjarigen uitbetaalt”, staat in een samenvatting van de melding. Alleen als de jongere stampij maakt bij de klantenservice, bestaat de kans dat de inzet wordt teruggestort, vertelde hij de toezichthouder.

Uit het onderzoek van de Kansspelautoriteit bleek dat de meldingen van de ouders en de klokkenluider klopten. Hoewel deelname van minderjarigen verboden is voor alle kansspelaanbieders, worden er geen “handhavende maatregelen” genomen tegen Unibet. Een van de redenen is dat de Kansspelautoriteit een test heeft gedaan bij twee andere aanbieders en dat die precies hetzelfde doen.

Hoe kan het dat online gokken zo makkelijk is als minderjarige? En waarom krijg je je geld niet altijd terug? In deze video legt NOS Stories het uit.

De waarheid over online gokken

Volgens voorzitter René Jansen van de Kansspelautoriteit is het ook lastig om in te grijpen. “Met illegale sites, die illegaal in Nederland opereren, is het heel moeilijk. We hebben ook de middelen daar niet voor om ze concreet en scherp en goed aan te pakken op dit soort onderwerpen.” Wel zegt hij druk bezig te zijn met het feit dat Toto, dat wél een vergunning heeft, ook jongeren toelaat. “Dat moet in oktober opgelost zijn.”

Floor van Bakkum van Jellinek vindt dat het beschermen van jongeren de hoogste prioriteit zou moeten hebben. “De hersenen van jongeren zijn nog in ontwikkeling. Ze zijn daardoor veel gevoeliger voor beloning. En daardoor is de kans op verslaving ook veel groter.”

Bron: NOS [ LINK ]

​Nederlandse gokbranche zit behoorlijk in de lift

Ondanks dat online gokken nog steeds niet is gelegaliseerd in Nederland, zit de gok branche toch in de lift. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) concludeerde dit op basis van onderzoek over de afgelopen jaren. De toegevoegde waarde van de bedrijfstak loterijen en kansspelen bedroeg in 2018 het liefst 1,4 miljard euro. In vergelijking met het jaar 2015 is dit een stijging van 9 procent. De gok branche groeide hiermee sneller dan de Nederlandse economie, die over dezelfde periode met 7,7 procent toenam. Toch is het aandeel van gokbedrijven in de Nederlandse economie betrekkelijk laag, namelijk slechts 0,2 procent.

Het is de vraag of dit aandeel vanaf 2021 niet aanzienlijk gaat toenemen. Dan wordt het in Nederland legaal om online te gokken met Nederlandse online casino’s en bookmakers. De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft 183 interesse meldingen ontvangen van partijen die overwegen een aanvraag in te dienen voor het aanbieden van online gokken.

Meer consumptie en geld in gokbranche

Steeds meer mensen weten hun weg naar casino’s, gokhallen en websites en verkooppunten van loterijen en kansspelen te vinden. De toenemende populariteit van het gok spelletje blijkt ook uit de groei van de consumptie binnen de gok branche. Over de periode 2015 tot en met 2018 is die met bijna 12 procent gegroeid tot een bedrag van 2,5 miljard euro, zo blijkt uit het onderzoek van het CBS. De consumptie bestaat in dit geval uit de inzet min de gewonnen prijzen. Naast de consumptie gaat er ook meer en meer geld om in de branche loterijen en kansspelen. De productiewaarde steeg in het afgelopen jaar met 11 procent naar 2 miljard euro. Deze spelopbrengst is het resultaat van de omzet min de uitgekeerde prijzen en de kansspelbelasting. We kunnen dus eigenlijk stellen dat de productiewaarde het bedrag is dat een casino of de eigenaar van een gokkast eraan verdient.

Meer kansspelbelasting voor de overheid

De gok branche is afgelopen periode hard gegroeid en dat is deels af te leiden uit het feit dat de overheid meer en meer kansspelbelasting ontvangt. Wanneer jij een groot bedrag wint in het casino of in een loterij moet je hier een deel van afstaan als belasting. Vroeger werd er nog aanzienlijk minder gegokt, waardoor de kansspelbelasting automatisch ook een stuk lager was dan nu. Zo lag de kansspelbelasting afgelopen jaar bijvoorbeeld zeven keer zo hoog als in 1995. Hieruit kunnen we natuurlijk wel opmaken dat de gokmarkt de laatste jaren behoorlijk in de lift zit. We moeten echter wel een kanttekening maken bij de kansspelbelasting. Zo zijn er enkele fiscale wijzigingen doorgevoerd over deze belasting. Zo is het algemene tarief voor bruto uitgekeerde prijzen op 1 januari 2006 verhoogd van 25 procent naar 29 procent. Dit tarief werd op 1 januari 2018 nog verder opgehoogd naar 30,1 procent. Ten tweede valt sinds juli 2008 ook de bruto-spelopbrengst (omzet minus uitgekeerde prijzen) van gokautomaten onder de kansspelbelasting. Hierdoor is het vrij logisch dat de overheid meer geld ontvangt aan belasting over het gokken.

Hoe zit het met illegaal gokken?

Online gokken in Nederland is nog steeds illegaal. Toch zijn er veel Nederlanders die via buitenlandse websites op het internet gokken. Deze sites maken gokken op allerlei casinogames mogelijk; zoals poker, blackjack of roulette. Daarnaast zijn er veel Nederlanders die hun geld inzetten op de uitkomst van of gebeurtenissen tijdens sportwedstrijden. Het CBS keek in zijn onderzoek ook naar het illegaal gokken met cijfers uit 2015, met een spelopbrengst van 170 miljoen euro. Ongeveer 9 procent van de totale spelopbrengst van loterijen en kansspelen.

Online gokken niet lang meer illegaal

In 20121 is het online gokken in Nederland legaal mogelijk. Alleen houders van Nederlandse kansspel vergunningen mogen dan online kansspelen aanbieden aan Nederlanders. Uiteraard moet dit gebeuren onder strikte voorwaarden. Momenteel hebben 183 partijen aan de Kansspelautoriteit (Ksa) kenbaar gemaakt dat zij overwegen een aanvraag in te dienen voor het aanbieden van online gokken in ons land.

Het aantal interesse meldingen wil overigens niet zeggen dat de Ksa ook daadwerkelijk zoveel vergunningen af gaat geven. Er worden strenge eisen gesteld aan een vergunning. Zo worden de aanvragers bijvoorbeeld getoetst op betrouwbaarheid en integriteit in het kader van de Wet Bibob en gelden er eisen op het gebied van financiën. Uiteraard worden er ook eisen gesteld op het gebied van bedrijfsvoering. Zo moet er bijvoorbeeld een verslavingspreventiebeleid zijn en moeten spelerstegoeden gescheiden worden van andere compagnie gelden. In Zweden is de online gokmarkt kortgeleden geopend en daar kwam ook een groot aantal aanvragen binnen (160). Uiteindelijk is daar een vergunning afgegeven aan ongeveer 90 partijen.

Meer gokken betekent meer werkgelegenheid

Veel mensen vinden het een slechte zaak dat er steeds meer gegokt wordt. Dit is logisch vanwege het risico op meer gokverslaafden. De positieve kant is meer werkgelegenheid in deze branche. Door de stijgende populariteit van het gokken zijn er de laatste jaren veel banen bijgekomen. Volgens het CBS waren er eind 2017 8,3 duizend banen binnen de bedrijfstak loterijen en kansspelen. Ten opzicht van het jaar 2014 is dit een toename van 11 procent. Het aantal banen is echter nog wel lager dan in 2010, toen er nog 8,9 duizend banen waren. De bijdrage van de loterijen en kansspelen aan de werkgelegenheid bleef tussen 2010 en 2017 stabiel, namelijk om en nabij de 0,1 procent. Een explosieve groei van deze markt met daaraan verbonden meer banen is waarschijnlijk bij de komende legalisering van het online gokken in 20121.

Bron: Dutch Cowboys [ LINK ]

Nulmeting modernisering kansspelbeleid

Hierbij bied ik uw Kamer het onderzoeksrapport ‘Nulmeting modernisering kansspelbeleid’ aan.

Het kabinet is voornemens het kansspelbeleid te moderniseren door wijzigingen door te voeren op het gebied van kansspelen op afstand, loterijen, spee lcasino’s en speelautomaten. Met uw Kamer acht ik het van groot belang dat de voorgenomen moderniseringen van het kansspelbeleid op een objectieve, onafhankelijke en zorgvuldige wijze geëvalueerd worden. Uit deze behoefte komt de in opdracht van het WODC uitgevoerde nulmeting voort. Het rapport geeft een beeld van het aantal Nederlanders dat deelneemt aan kansspelen, het speelgedrag van deze spelers en inspanningen die aanbieders van kansspelen verrichten om consumentenbelangen te beschermen en fraude en overige criminaliteit te bestrijden. Daarmee vormt het rapport een goede basis om met toekomstige metingen de effecten van het voorgenomen beleid te monitoren en evalueren. Uit de nulmeting blijkt dat het voorkomen van kansspelverslaving terecht een aandachtspunt is en blijft van het kansspelbeleid. Het geschatte aantal probleemspelers toont temeer aan dat de Nederlandse consument gebaat is bij een snelle inwerkingtreding van het wetsvoorstel Kansspelen op afstand ( Koa), waarmee de online gokker beter kan worden beschermd en ook in andere kansspelsectoren de zorgplicht wordt aangescherpt en additionele maatregelen ter preventie van kansspelverslaving ingevoerd worden.

Lees meer [ PDF ]

Zijn profvoetballers goede pokeraars?

Het online casino bezoek van voetballers door de jaren heen

Geld inzetten op voetbalwedstrijden is tegenwoordig voor voetballiefhebbers dagelijkse kost. De verleidingen om te gokken is niet alleen voor toeschouwers maar de spelers zelf houden hier ook zeker van.

Volgens een nieuw onderzoek is gokken bij het Engelse betaalde voetbal zo’n groot probleem dat sommige spelers op het veld er minder door gaan presteren, wat komt door het feit dat ze zich druk maken om de grote financiële verliezen die ze hebben geleden.

Spelers van een aantal van de grootste voetbalclubs uit Engeland hebben anoniem aan academici verteld dat ze met erg grote bedragen meedoen aan pokertoernooien gedurende een trainingskamp of hotel overnachtingen met het team. De voornaamste reden hiervoor is om de verveling tegen te gaan. Verder gaven de spelers toe dat ze vaak slechter speelden, als ze veel hadden verloren.

Met goede of slechte uitkomst, en legaal of niet, hier is een aantal voetballers die wel een gokje in het live casino durven te wagen.

KENNY SANSOM

De 59-jarige Kenny Sansom staat bekend als de één na beste Engelse vleugelverdediger. Hij heeft gespeeld voor Arsenal, Crystal Palace, Everton en nog een aantal Premiershipclubs. Buiten zijn succesvolle carrière gokte Sansom ook regelmatig, en tijdens zijn beste jaren ook met zeer hoge bedragen. Hij heeft aangegeven dat hij tot wel 100% van zijn salaris heeft ingezet tijdens het gokken.

Als Sansom in deze tijd had gespeeld, zou de begaafde voetballer tot wel $100,000 per week kunnen verdienen. In de jaren 80 verdienden spelers slechts een fractie van wat de huidige generatie spelers verdienen, maar het was alsnog veel geld. Doordat hij niet goed om kon gaan met het geld, raakte hij verslaafd aan alcohol en drugs. Verder ging het gokken van parttime hobby naar fulltime werk. Hij had hierdoor alles verloren, sliep in openbare parken en had bijna zelfmoord gepleegd.

Gelukkig is met behulp van de Britse Football Players Association het leven van Sansom omgedraaid. Nu is hij een ambassadeur van zijn voormalige club, Crystal Palace.

GIGI BUFFON

Veel voetballers gokken tot ze verslaafd zijn, maar Buffon heeft zijn liefde voor gokken onder bedwang gehouden. De keeper van PSG geniet ervan om poker te spelen met zijn vrienden. Verder is hij een tijd de ambassadeur geweest van PokerStars, wat een online casino is.

Echter is de negatieve publiciteit rondom het gokken hem niet bespaard gebleven. In 2006 en 2012 werd de voormalige Juventus speler beschuldigd van het deelnemen aan illegaal gokken. Beide aanklachten werden later wel weer ingetrokken, maar niet zonder zijn reputatie te schaden.

DIETMAR HAMANN

In zijn autobiografie heeft de voormalige middenvelder van Liverpool en Duits international onthuld dat hij na de scheiding van zijn vrouw steeds meer de neiging had om te gaan gokken. De Champions League winnaar van 2005 zette vaak geld in op verschillende sporten. Hamann had in tegenstelling tot sommige andere spelers zijn gokken onder controle. Hij heeft dan wel een keer bij een cricketwedstrijd $317,000 verloren, maar hij ging gewoon verder met zijn carrière zonder financiële problemen.

De Duits international is zowel Engeland als Duitsland een zeer gerespecteerde man in. Hij heeft meegedaan aan twee WK’s en heeft 191 optredens gemaakt voor Liverpool.

TOM WILLIAMS

Veel voetballers die gokken, genieten ervan. Ze zijn dan misschien niet heel open over het feit dat ze gokken, maar ze doen ook niet alles om het te verbergen van iedereen om hun heen. Tom Williams was hier anders in, aangezien hij al zijn vrije tijd in het geheim gokte. Zelfs zijn eigen vrouw wist er niets van. Verder had zijn manager er alleen via geruchten van gehoord, maar in een mum van tijd had de Cypriotische international meer dan $1,300,000 vergokt. Dit deed hij niet alleen in het live casino maar ook met sportweddenschappen.

Williams is officieel geboren in Engeland, maar koos ervoor om Cyprus op het internationale niveau te vertegenwoordigen. Zijn voetbalcarrière begon bij West Ham United en heeft hij inmiddels +al bij meer dan vijf clubs gespeeld.

Bron: Elfvoetbal [ LINK ]

Het huis wint altijd

 

Gokken is big business. Althans, voor de faciliterende bedrijven

Het huis wint altijd.

People playing roulette in a casino

Anders dan de reclamespotjes van de Staatsloterij (man met een matig betaalde baan trekt een blije bek en hupst wat rond omdat de trekking aanstaande is) doen vermoeden is de kans dat u een grote prijs wint nul procent. Dat zit zo: doordat mensen uitzonderlijk slecht zijn in het schatten van kansen denken ze ‘er is een kans van 100% dat íemand ‘m wint, dus ja, er is kans dat ík ‘m win’.

Maar helaas, de kans dat uitgerekend ú ‘m wint is zo verwaarloosbaar klein dat het statistisch gezien afrond moet worden naar nul. Laat het even tot u doordringen: U zal nooit de Staatsloterij winnen. Geluk heeft er niks mee te maken, daarvoor moet u daadwerkelijk een kans hebben. Het is dus (economisch) een stuk zinniger om die € 15 voor een lot te besteden aan een indextracker of zelfs maar aan een opblaasbare flamingo. Dan heeft u in ieder geval nog een opblaasbare flamingo.

Dit zijn uw win kansen:

Staatsloterij

Het goede nieuws is dat de winkans één op twee is (51,2 % om precies te zijn), doordat op vijf van de tien eindcijfers prijzen vallen van tussen de € 5 en € 10. Het slechte nieuws is dat dit voornamelijk bedoeld is om ‘winnaars’ naar het verkooppunt terug te lokken om ze een nieuw aan te laten schaffen. De kans dat u de inleg van € 15 terugwint is klein, namelijk 12,2%, en dat u méér wint dan uw inleg 3,3%.

Het winnen een hoofdprijs is nog veel kleiner, want er worden per maand zo’n 5 miljoen Staatsloten verkocht. De kans ligt – afhankelijk van het aantal verkochte loten en of de hoofdprijs er überhaupt uitgaat – tussen de 1 op 5 miljoen (ofwel 0,00002%) en 1 op 20 miljoen (0,000005%). De kans dat u een auto-ongeluk krijgt in een Opel Vectra bouwjaar 1999, op weg naar een beursgang waarbij u eenzelfde miljoenenbedrag toucheert is groter – ik geef het u maar even mee.

Krasloten

De winkansen van krasloten zijn relatief hoog in vergelijking met andere kansspelen, maar daartegenover staat dat de te winnen prijzen erg laag zijn, variërend van een gratis kraslot tot een paar euro. De kans op een hoofdprijs is met ongeveer 0,00003 % even verwaarloosbaar klein als dat van een staatslot. Het lijkt een soort extra belasting te zijn voor mensen die slecht hebben opgelet bij wiskunde.

Holland Casino

De (Amerikaanse)roulettetafel bestaat uit 38 vakjes (waarvan 18 rood zijn, 18 zwart, de nul en dubbel nul). Als je € 100 inzet op rood, dan heb je een kans van 47,37% (18/38ste) dat je wint en een kans van 52,63% dat je verliest. Het verschil tussen die twee kansen, 5,26%, wordt de house edgegenoemd. Met andere woorden: je zult gemiddeld € 5,26 verliezen op elke € 100 die je inzet, behalve in het geval van de zogenaamde vijfvoudige supersucker(als je inzet op zowel 0, 00, 1, 2, en 3), waarbij de house edge zelfs 7,9% is. Zet je in op individuele nummers – ‘omdat je er een goed gevoel over hebt’ – dan strijkt het huis zelfs een edge op van 16,7%. Kijk, da’s nog eens een mooi rendement voor het casino. Rien ne va plus, het huis wint altijd.

Bron: Quote [ LINK ]

De meest gebruikte roulette bij het Holland Casino is de ‘snelle’ Franse roulette. Deze heeft 37 vakjes met de getallen 0 t/m 36. Het voordeel van de bank is hier per draai 1/37 ofwel 2,7%.

Bron: Slicks

Meer dan honderd bedrijven willen online gokken aanbieden in Nederland

Meer dan honderd bedrijven willen online gokken aanbieden in Nederland

Er is grote belangstelling van bedrijven die in Nederland online gokken willen aanbieden. 125 bedrijven uit binnen- en buitenland hebben bij de toezichthouder aangegeven interesse te hebben in een vergunning. Er werd eerder van uitgegaan dat er tientallen vergunningen zouden worden verstrekt.

Naar verwachting wordt op 1 januari 2021 online gokken in Nederland legaal. Na jarenlang debatteren in de politiek is het bedrijven dan toegestaan om online casino’s, sportweddenschappen en andere gokdiensten in Nederland aan te bieden. Honderdduizenden Nederlanders gokken nu al online, maar ze doen dat bij aanbieders die officieel geen diensten in Nederland mogen verlenen.

Binnenkort wordt het mogelijk voor bedrijven om een Nederlandse vergunning aan te vragen, die wordt verstrekt door de Kansspelautoriteit. De toezichthouder vroeg bedrijven nu al hun interesse kenbaar te maken. De toezichthouder verwachtte eerder zo’n 70 vergunningen te gaan verstrekken.

Welke bedrijven de Nederlandse markt op willen, is niet bekendgemaakt. Twee derde van de aanvragen komt uit het buitenland, een derde uit Nederland. Volgens kenners zitten er grote partijen tussen zoals Bwin, Unibet en Pokerstars, maar ook Nederlandse partijen zoals Holland Casino en Lotto hebben interesse. In Zweden ging recent de online gokmarkt open. Daar zijn inmiddels 86 vergunningen verstrekt.

Gokregels overtreden

Advocaat Justin Franssen begeleidt verschillende grote bedrijven die een aanvraag hebben ingediend. Hij verwacht niet dat alle 125 bedrijven hun aanvraag zullen doorzetten. “Het doen van zaken in Nederland is duur op dit terrein. Je hebt licentiekosten, kansspelbelasting, je moet een bepaald percentage afstaan aan het verslavingsfonds… Ik denk dat veel partijen zullen afvallen.”

De komende tijd wordt bekend aan welke eisen bedrijven moeten voldoen om aan een vergunning te komen. Ook wordt daarbij nog bepaald in hoeverre bedrijven die in het verleden de gokregels hebben overtreden langer moeten wachten op een vergunning.

Irritatiegrens van de consument

Als er tientallen bedrijven op de markt komen, dan zullen die zich met reclames willen profileren. Branchevereniging Speel Verantwoord pleit ervoor om dit binnen de perken te houden.

“Alle betrokken partijen moeten er gezamenlijk voor zorgen dat we niet de irritatiegrens van de consument over gaan”, zegt Peter-Paul de Goeij van Speel Verantwoord. “In Zweden zijn er geen afspraken gemaakt over reclames, maar in Italië is er juist een verbod op gekomen. Dat gaat te ver. In Nederland zouden we bijvoorbeeld samen met de mediapartijen de koppen bij elkaar kunnen steken om de totale omvang van de kansspelreclame in goede banen te leiden.”

Bron: NOS [ LINK ]

Holland Casino richt zich op jongeren, waarom?

holland_casino_foto-_Steve_Sawusch

 Foto: Steve Sawusch

Holland Casino Utrecht lanceert Experience

Holland Casino doet erg zijn best om jongere klanten te lokken. Om de concurrentie aan te gaan met de vele online casino’s die sinds dit jaar gelegaliseerd zijn, hebben ze in Utrecht een zogenaamde Experience Zone gelanceerd.

Concurrentie met online casino’s

Tot begin de jaren 2000 was het Holland Casino de enige plaats waar Nederlanders konden gokken. Maar steeds meer Nederlanders hebben sindsdien ook gekozen om op online casino’s te spelen. Dergelijke sites bieden vele extra’s die je niet in traditionele casino’s kunt vinden. Ze hebben een veel uitgebreidere spelaanbod en ze bieden vaak casino bonussen aan voor hun nieuwe klanten. Hierdoor kiezen steeds meer mensen ervoor thuis te blijven op via een app of website te gokken. Online gokken is sinds 2019 ook legaal in Nederland en verwacht wordt dat steeds meer sites een vergunning van de Nederlandse Kansspelautoriteit zullen krijgen.

Holland Casino Online?

Holland Casino wil ook rechtstreeks de strijd aangaan met alle nieuwe spelers op de Nederlandse kansspelmarkt. Verwacht wordt dat ze in 2020 een online casino zullen lanceren. Aangezien ze een sterk merk zijn in Nederland, met grote naamsbekendheid en honderdduizenden klanten, zal het bedrijf vast ook een van de populairste online casino’s van Nederland kunnen aanbieden. Maar tot dan zullen ze het moeten stellen met de bezoekers van hun vele fysieke casino’s.

Privatisering?

Onder druk van de EU moet de Nederlandse staat haar monopolie op gokken opgeven. Holland Casino wordt allicht de komende jaren geprivatiseerd. Welke gevolgen dit zou hebben voor het casino van Utrecht is nog niet duidelijk. Ondertussen is het bedrijf bezig zich tot de spelers van morgen te richten.

Experience Zone

Om jongere spelers te motiveren lanceerde Holland Casino in Utrecht een zogeheten Experience Zone. Hier kunnen beginnende spelers spelen in een “prikkelende en dynamische omgeving”. Deze is open vanaf 20:00 uur op vrijdag- en zaterdagavond. Je vindt er zogeheten “low limit tables”. Tafels waar je voor zeer kleine bedragen kunt spelen. Dit zijn de typische casinospellen Roulette en Blackjack, maar je vindt er ook een modern dobbelspel Dice Ball, dat veel dynamischer is dan de traditionele variant. Maar het is niet een plaats om enkel te gokken. Je vindt er ook cocktails aan schappelijke prijzen en voor wie liever een biertje drinkt, zijn er ook speciale IPA-biertjes voorzien.

Bron: Regio Leidsche Rijn [ LINK ]

Verstappen; ‘Ik houd niet van gokken. Vind het gewoon stom.’

Verstappen: ‘Ik won 300 euro in het casino en kom er nooit meer terug’

Ik houd niet van gokken. Vind het gewoon stom.

Max Verstappen

Door Arjan Schouten

En toen ging het opeens over het casino, tijdens het perspraatje met Max Verstappen. De stap van risicovol rijden op het ‘loterij-circuit’ van Monaco naar het befaamde Monte Carlo Casino bleek snel gemaakt.

Of Verstappen, woonachtig in Monaco, er wel eens binnen was geweest, vroeg een Engelse journalist. Het had werkelijk niks met bandenkeuzes, voorvleugels, set-ups of pitstop strategie te maken, maar het was veruit de best gekozen vraag van de dag. Want boven op de partyboot van Red Bull Racing begon Verstappen in de jachthaven van Monaco aan een verhaal waar zijn gehoor binnen de kortste keren massaal om stond te schateren.

Ja, de Limburger was eens binnen geweest in het beroemde neo-barokke casino even verderop, dat schittert in verschillende James Bond-films. ,, Ik houd niet van gokken. Vind het gewoon stom. Je gaat daarheen om geld te verliezen. Behalve die paar mensen die geld verdienen, maar het merendeel levert toch in’’, begon hij fel. ,,Eigenlijk slaat het nergens op. Dan koop ik liever iets moois van dat geld dat ik dan toch zou verliezen. Maar ik ben er één keer geweest’’, bekende hij dan toch. ,,Ik won 300 euro. En ik kom er nóóit meer terug…’’

Hij vertelde het allemaal met die vrij serieuze blik die hij graag opzet. De glimlach krulde pas om zijn lippen toen hij merkte hoe schitterend iedereen de anekdote vond.

Toen de Britten zich terugtrokken en het Nederlandse journaille nog even bleef zitten, ging hij er nog eens op door. ,,Ik won die 300 euro met roulette. Heb toen twee uur lang gespeeld, de hele tijd maar met vijf euro. Ik vind het helemaal niet fijn, gokken. Maar een vriend van me wilde graag dat casino een keer zien. Vond het wel lachen om een keer te doen, dus toen ging ik mee naar binnen’’, zo legde hij uit. ,,Zelf vind ik het vrij nutteloos om geld weg te gooien. Dan gooi ik het hier nog liever in de zee.’’

Pas 20 jaar en goed voor een miljoenensalaris. In staat om alles te kopen wat zijn hartje begeert. Maar ook maar een fractie van dat geld op het spel zetten? Liever niet. Verstappen creëert zijn eigen geluk wel. Daar heeft hij geen balletjes, croupiers of kaarten voor nodig.

Bron: AD [ LINK ]

 

Privatisering Holland Casino afgeblazen.

Privatisering Holland Casino afgeblazen.

DEN HAAG – De privatisering van Holland Casino gaat voorlopig niet door. Het kabinet trekt het wetsvoorstel in. Er is onvoldoende steun voor het voornemen in de Eerste Kamer, laat minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) vrijdag weten.

Er werd al jaren gesproken over een privatisering van Holland Casino.

In de Eerste Kamer wordt veel waarde gehecht aan de rol van het staatsbedrijf bij het tegengaan van gokverslaving, bleek in februari bij behandeling in de senaat. Ook zou de toekomst van het staatsbedrijf nog onvoldoende zijn gegarandeerd.

Dekker besloot daarop met een nieuw voorstel te komen, maar heeft nu besloten de privatisering voorlopig in de ijskast te zetten. Holland Casino maakte vorig jaar een winst van ruim 59 miljoen euro.

Online gokken

Een nieuwe wet die online gokken mogelijk maakt, haalde het in februari wel in de Eerste Kamer. Daarmee verandert er in korte tijd al zoveel in het goklandschap in Nederland, dat veel senatoren liever nog even wachten met de privatisering van Holland Casino. Dat betekent in de praktijk dat Holland Casino niet meer tijdens deze kabinetsperiode de gang naar de vrije markt zal maken.

De vakbonden FNV en De Unie zijn blij met Dekkers besluit. Zij vreesden dat door de privatisering de arbeidsvoorwaarden in het geding zouden komen. Ook met het oog op verslavingspreventie en antiwitwasbeleid noemt bestuurder Huug Brinkers van De Unie het ’goed nieuws’ dat Holland Casino voorlopig in staatshanden blijft.

Holland Casino: er verandert weinig

Voor Holland Casino komt de mededeling niet echt als een verrassing. Het bedrijf hield er door de lange periode van politieke onzekerheid in zijn strategie al rekening mee dat dit kon gebeuren. Er verandert nu dus weinig. Holland Casino is uitbater van veertien casino’s die samen meer dan een miljoen bezoekers per jaar trekken. Het bedrijf treft inmiddels voorbereidingen om ook via internet klanten te trekken. Daarbij mikt de onderneming op een van de vergunningen voor het online aanbieden van kansspelen in Nederland, die vanaf 2020 onder strikte voorwaarden worden verleend.

Bron: De Telegraaf [ LINK ]

Ex-Engels profvoetballer licht Belgische clubs gevaren van gokken voor.

Ex-Engels profvoetballer licht Belgische clubs gevaren van gokken voor. “Ik sneed op een bepaald moment in mijn borst”

 

Vrijdag ondertekenden de Pro League en de Kansspelcommissie een akkoord tot samenwerking omtrent sportweddenschappen. Onder andere ex-Engels profvoetballer Scott Davies rijdt mee het ganse land door om de 24 profclubs bewust te maken van de gokproblematiek. “Op den duur lag ik over te geven terwijl ik roulette speelde.”

De Pro League en de Kansspelcommissie bundelden vrijdagmiddag de krachten met de ondertekening van een protocol rond sportweddenschappen. Samen met ex- Engels profvoetballer Scott Davies gaat de Pro League bij alle 24 clubs langs om de gevaren van gokken uit te leggen en welke restricties er zijn voor voetballers. Maar ze praten ook over matchfixing.

“Ik leefde in drie werelden”, vertelde Scott Davies. “Ik had mijn familie, het voetbal en het gokken.” Davies is een ex-prof uit Engeland, die als 18-jarige in de eerste ploeg van toenmalige Premier League-club Reading terecht kwam. “Ik heb tegen Chelsea gespeeld en een vrije trap tegen Petr Cech kunnen scoren. Ik was de koning te rijk.”

“Ik verdiende 57.000 euro per maand. Er ging een heel nieuwe wereld voor mij open. Ik begon met roulette te spelen. Ik kreeg mijn eerste storting en ik verloor meteen alles. Ik wilde naar huis gaan van het casino, maar ik kon zelfs die ene euro voor de bus niet meer betalen. Twee uur stappen dan maar. Toen we naar een match trokken, begon ik mee met de kaarten te spelen op de bus. Ik ben toen op die rit 2.200 euro verloren. Ik zei toen dat ik nooit meer zou gokken, maar niets was minder waar. Ondertussen had ik ook al drie rode kaarten gepakt, twee kinderen bij twee vrouwen en al mijn auto in de prak gereden. 

Soms had ik geen geld voor vier weken. Ik kon de overstap maken naar Leeds en een dag voor ik wilde tekenen, kwam er iemand anders in mijn plek. Die nacht ben ik meer dan 11.000 euro verloren. Uiteindelijk kwam ik enkele jaren later weer op het rechtere pad en kon ik bij mijn ouders gaan inwonen. Tweeënhalf jaar hebben zij alles voor mij betaald. Uiteindelijk kwam ik bij een club terecht in de zevende divisie en verdiende ik 2000 euro per maand. Op 8 juni 2015 zette ik mijn laatste weddenschap bij een paardenrace. Ik stond helemaal alleen op de wereld. Op een bepaald moment was ik kip aan het snijden en sneed ik me. Zonder het te beseffen was ik in mijn borst aan het snijden. Ik had hulp nodig. Ik kwam bij mijn ouders en mijn moeder barste in tranen uit toen ik vertelde dat ik me na elf jaar ging laten helpen. ‘Thank, God’ is het enige dat ze zei.”

“Nu werk ik voor EPIC Risk Managament en ga ik voor hen spreken bij alle profclubs in Engeland van de eerste teams tot de jeugdploegen over de gevaren en de gevolgen van gokken. In Engeland heeft één op de zes sporters een gokprobleem. In totaal zijn er dat 181.000. Per verslaving betrek je tien mensen mee in je probleem. Dus onrechtstreeks zijn er in Engeland meer dan een miljoen mensen betrokken bij gokverslavingen. Dat gaat ook over je ouders, psycholoog en politieagent.” 

Soccer

Bij de Pro League zijn ze blij dat er iemand als Scott hen komt vervoegen tijdens de spreekuren. “We weten dat voetballers een verhoogd risicoprofiel hebben. Vooral de jonge voetballers”, zegt Stijn Van Bever, woordvoerder van de Pro League. “Zij komen in een nieuwe situatie terecht waarin ze zich vaak vervelen en dan voor de kick gaan gokken. Ze verdienen op korte tijd ook veel geld. Daarom zijn we blij met Scott dat hij de spelers zijn verhaal kan vertellen. Vanaf volgend seizoen willen we dat ieder jaar doen omdat de kernen van de Belgische clubs snel veranderen en nieuwe spelers vaak niet weten aan welke regels ze zich moeten houden. Nu is het duidelijk: in Belgieë mag je niet op wedstrijden van je eigen club of competitie gokken. Wel op een buitenlandse wedstrijd.”

Zowel Dennis Mariën van Unibet als Peter Naessens, directeur van de Kansspelcommissie, zijn blij met het nieuwe charter. “Unibet kan zijn klanten informeren, maar meer kon er in het verleden niet. Nu kunnen we rapporteren aan clubs en de Pro League als we merken dat voetballers fouten begaan of buitensporig gokgedrag vertonen”, legt Mariën uit. “Dat zal gebeuren conform de nieuwe GDPR-regelgeving uiteraard. De clubs moeten daar ook hun fiat voor geven. Van de totale bevolking die ooit al heeft gegokt is twee procent problematisch. Daar moet je net werk in steken en niet denken ‘98 procent is het niet’.”

“We doen nu met de Pro League een goede campagne,” vertelt Naessens trots, “maar we hopen ook dat in de toekomst meer en meer voetballers zich er ook achter zetten. Zij hebben ook een voorbeeldfunctie. We hebben jammer genoeg na de affaire met Olivier Deschacht niet echt verbetering gezien.” 

Enkele spelers van Beerschot Wilrijk, waar het persmoment doorging, getuigden dat ze in het verleden wel al eens problematisch gedrag van medespelers zagen. “Toen ik in Frankrijk speelde, zag ik jongeren die alles maar door de venster buiten gooiden”, vertelde doelman en vice-kapitein Mike Vanhamel. “Zelf heb ik er nooit persoonlijk mee te maken gekregen, maar ik vond deze sessie wel goed. Zo weet ik ook in de toekomst hoe ik moet handelen als er iemand naar mij komt. Maar ik ben er wel van overtuigd dat wij geen voorbeeldfunctie hierin moeten zijn. Onze rol is om het beroep van voetballer te promoten, niet het niet-gokken.” 

Ook kapitein van Beerschot Wilrijk, Tom Van Hyfte, deelt die mening. “Clubs kunnen zelf ook meer doen. Ik denk dat er in België geen enkele club is waar er iemand is die zich daarmee bezighoudt. Ikzelf heb ooit drie keer in een casino vijftig euro gespeeld en dan was ik naar huis. Tot zover mijn geschiedenis daarin. Clubs kunnen het in hun waarden opnemen, die sportiviteit en fair play, maar ze moeten er ook naar handelen dan. Jonge gasten moeten het echt weten en leren dat het niet oké is.”

“De clubs mogen niet afwijken van de straffen die erop staan. Voor mij is nultolerantie de perfecte straf. Gokken tegen of voor je club doe je niet”, voegde Vanhamel er nog aan toe.

Bron: nieuwsblad.be [ LINK ]