• TIKTOK app in opspraak

  Veel gok-advertenties op TikTok, Slicks stelt een onderzoek in!

  Lees meer
 • Forum Kansspelspelers & Gamble Awareness

  Met uw input: stellen we misleidingen aan de kaak en komen wij op voor uw belangen. Onze trainingen geven inzicht in de gokproblematiek en handvatten om die aan te pakken.


WAT WILLEN WIJ IN DE GOKWERELD?

evenwicht tussen commercieel en maatschappelijk belang

IN HET KORT OVER SLICKS

Laten we ons even voorstellen.

Wij zijn een groep ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en andere deskundigen die hart hebben voor de door ons opgepakte  maatschappelijke taak; het verminderen van de gokproblematiek. Ieder draagt een steentje bij op zijn of haar kennis gebied. Sinds de legalisering in 1975 is de omvang van de gokmarkt hard toegenomen en daarmee ook het volume aan risico- en probleemspelers. De negatieve gevolgen zoals gokverslaving en schuldenproblematiek hebben een steeds grotere impact op onze maatschappij. Wij doen onze uiterste best om vanuit de praktijk een alternatief te bieden voor het falende kansspelverslavingspreventiebeleid van betrokken partijen. De gokindustrie wil zoveel mogelijk geld in het laatje, daarvoor wordt alles gedaan of gelaten. Kansspelspelers hebben bij geschillen weinig in te brengen, ze hebben geen invloed en hun belang is nog niet geregeld.

Daarom behartigt SLICKS de collectieve belangen van kansspelspelers in Nederland. Passende oplossingen vinden op basis van gelijkheid en in samenwerking. Zo willen wij voor elkaar krijgen dat het kansspelaanbod altijd binnen de grenzen van het persoonlijk budget past. Hoe is dan in overleg en voor zover wij dat vanuit de praktijk kunnen beoordelen. Daarna is het zaak om er gezamenlijk uit te komen.

Voor meer inbreng en invloed is uw medewerking nodig!

 • Kansspelspelers kunnen gratis lid worden als betrokkene bij SLICKS en ons hierdoor ondersteunen in ons werk. Hoe meer mensen dit doen hoe groter onze kennis en invloed gaat worden bij de kansspelindustrie en de overheid;
 • Ideeën en klachtenbus (mag anoniem) in de gokindustrie. Graag horen wij uw belevenissen en wederwaardigheden. In principe behandelen wij geen individuele zaken maar nemen graag uw signaal mee;
 • De regering aanspreken op oneerlijke zaken zoals de belastingafdracht regels o.a. per kalendermaand belasting moeten betalen i.p.v. per kalenderjaar of in sommige situaties een weddenschap afsluiten, winnen en toch in totaal verliezen;
 • Is bij de toekomstige online gokmarkt het live casinospel wel eerlijk genoeg? Wie gaat en/of moet dat controleren? De gokindustrie zelf? Of kunnen wij dat beter doen? We weten allemaal hoe het gaat met het keuren van het eigen vlees, zeker als gigantische hoeveelheden geld op het spel staan.
 • Waar moet je heen met jouw problemen, klachten of opmerkingen over de kansspelaanbieder? Wij kunnen u tippen;
 • Kansspelspelers moeten fair behandeld worden door de kansspelaanbieder doordat zij o.a. per soort kansspel de  uitbetalingspercentages en de vertaling ervan in geldkosten per uur laagdrempelig beschikbaar stellen. Hierdoor wordt je meer bewust van de risico’s die je loopt;

Op dit moment ondervinden ongeveer twee tot vijf procent van de kansspelspelers problemen zoals dakloosheid, financiële misère en geestelijke ontwrichting. In Nederland praten we over ongeveer 80.000 probleemspelers en 100.00 risicospelers.

Onder veilig gokken verstaan wij dat het kansspel gegarandeerd eerlijk is in gebruik, transparant over de ware kans en vrij van misleidingen. Maar veiligheid betekent ook een goed werkend systeem ter voorkoming van kansspelverslaving met passende oplossingen als het toch misgaat. Onder weerbaar verstaan wij: de kansspelspeler kan een weloverwogen keuze maken om wel of niet aan het kansspel deel te nemen.

VISIE

Vermindering van de gokproblematiek kan alleen in goede samenwerking tussen alle stakeholders uit de gokwereld.

De beste kansspelverslavingspreventie begint bij de belangrijkste partijen; de overheid, de vergunninghouder kansspelen en de kansspelspeler zelf. Zij hebben verschillende belangen die met elkaar verbonden zijn. De hulpverlening (verslavingszorg, lotgenotengroepen en schuldhulpverlening), de belangenbehartiging (o.a. inzet ervaringsdeskundigen) en wetgeving zijn de smeermiddelen om het goed te laten verlopen.

MISSIE

SLICKS wil hét ervaringsdeskundig expertisecentrum kansspelen & gokproblematiek zijn, met als uiteindelijk doel: geen mens meer in nood door gokken en kansspelen. Samen maken, leveren en werken wij vanuit ervaringsdeskundigheid en wetenschap aan innovatieve oplossingen.

 • het instrumentarium van de gokindustrie transparant en onafhankelijk gecontroleerd;
 • bevorderen weerbaarheid en bewustwording bij risico- en probleemspelers;
 • verminderen van de maatschappelijke druk en lijden door gokproblematiek;
 • een integrale aanpak van de gokproblematiek voor de beste kansspelverslavingspreventie;

SLICKS bestaat uit drie aparte afdelingen met onderlinge verbondenheid:

 1. Collectieve belangenbehartiging kansspelspelers. SLICKS heeft de ambitie om een sterke partner te zijn in de driehoek: overheid, kansspelaanbieders en hulpverlening. Centraal staan de belangen van kansspelspelers op financieel, maatschappelijk en sociaal gebied. Deze kunnen ernstig geschaad worden als gevolg van deelname aan kansspelen. Dankzij alle kennis die wij in huis hebben, zijn er meer dan genoeg ideeën hoe de gokproblematiek verder verminderd kan worden. Onderdeel is het opzetten van een landelijk adviesorgaan (de RvKS) die bij de overheid en vergunninghouder van kansspelen terzijde staat bij het kansspelverslavingspreventie beleid. 
 2. Kenniscentrum. Het verzamelen, onderzoeken en delen van alle relevante kennis over het instrumentarium van de gokindustrie en gokproblematiek.  Ontwikkeling van innovatieve producten en diensten voor vermindering van de Nederlandse gokproblematiek.
 3. Steunpunten. Het opzetten van informatie- en inlooppunten voor steun en voorlichting, bemand door ervaringsdeskundige consulenten en vrijwilligers. 

Onze speerpunten:

 • het opzetten van een landelijk adviesorgaan (de RvKS) die mee adviseert bij het kansspelverslavingspreventiebeleid en uitvoering van de zorgplicht van vergunninghouders van kansspelen en overheden; Is in december 2019 opgericht als onafhankelijke stichting.
 • werken aan: Responsible Gambling en Gambling Awareness in Nederland;
 • opzetten van informatie- en inlooppunten voor hulp en steun;
 • bevorderen van het delen van kennis over kansspelen en gokproblematiek;
 • ontwikkelen en testen van innovatieve oplossingen/diensten;
 • de kansspelverslaving problematiek meer en beter onder de aandacht brengen bij overheden, schuldhulporganisaties  en verslavingszorginstellingen. Preventie en vroegsignalering zijn onderdelen;
 • ontwikkelen en aanbieden van workshops/trainingen gericht op weerbaarheid en bewustwording. Bestemd voor uiteenlopende doelgroepen zoals: risico- en probleemspelers, professionele hulpverleners en naastbetrokkenen;
 • ontwikkeling van voorlichting op scholen;

Opdrachtgevers en financiering:

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft het opzetten van de RvKS gefinancierd via een projectsubsidie.

DOE MEE!

 • U kunt ons steunen door lid te worden van de achterban(geheel gratis en zonder verplichtingen)
 • U kunt zelf meedoen bij het verder ontwikkelen van de organisatie als vrijwilliger of bestuurslid
 • Wilt u meer weten over of grip krijgen op de gokproblematiek? Vraag dan om onze workshops op maat!

MELD U AAN!

Vink aan wat uw interesse heeft! U ontvangt altijd een reactie:)

Momenteel ondervinden wij een probleem met onze contactformulieren, stuur ons een bericht per mail via: aanmelden@slicks.info

5 + 2 = ?

Aankomende evenementen

Evenementen en cursussen die te maken hebben met Gambling Awareness.

Onze nieuwste berichten

De verslavingstheorie van Bruce K. Alexander

Man wordt gewelddadig omdat hij bij gokkast weg moet

Onze sport wordt overspoeld door een gokregen

Nederland heeft Gambling Awareness nodig

Kennis en bewustwording over de gok-problematiek


KENNISCENTRUM

De basis is wetenschap en ervaringskennis

ONLINE GOKKEN

Slicks heeft de ambitie om hét kenniscentrum te worden over alles wat met gokken en kansspelen te maken heeft.

Alle wetenschap en ervaringskennis over het instrumentarium van de gokindustrie, kansspelen en de gokproblematiek wordt hier up to date verzamelt, onderzocht en geschikt gemaakt voor verspreiding. Daarnaast werken wij in de database aan welke hulp de verslavingszorg biedt en waar deze te vinden. Deze informatie is o.a. bedoeld voor de onderbouwing bij het verminderen van de gokproblematiek en het behartigen van de belangen van kansspelspelers.

Gelegaliseerd online gokken wordt in 2021 mogelijk. Hierdoor kan elke computer of mobieltje in potentie een casino worden,  waarmee je ‘altijd en overal’ kunt gokken. Het volume risico- en probleemspelers en daarmee de gokproblematiek zal toenemen. Daarom heeft dit onze speciale aandacht.

Dé plek voor ontwikkeling van innovatieve oplossingen en informatie.

 • Snel en effectief
 • Preventie en bewustwording
 • Voorlichting en anti-stigma

Elk type gelegaliseerd kansspel

wordt onderzocht en beschreven op:

 • de precieze werking
 • de ware kans
 • de verslavingskenmerken
 • de omgevingsfactoren
 • de wettelijke vereisten

Wij vertegenwoordigen de belangen van kansspelspelers bij de gokindustrie

(overheid en kansspelaanbieders)


Collectieve belangenbehartiging

De kansspelspeler weerbaar en bewust in een transparante gokindustrie.

Slicks wil dat de kansspelspeler een stem en invloed krijgt om zijn/haar belangen te waarborgen. Daarom bieden wij kansspelspelers een podium waarmee zij input kunnen leveren om wensen en/of klachten kenbaar te maken. Met deze gegevens gaan wij bij overheden, adviesorganen en/of kansspelaanbieders aan de slag om structurele zaken aan te kunnen pakken. Wij doen dus niet aan individuele belangenbehartiging maar zijn er voor de groep kansspelspelers als geheel.  Om dit te kunnen waarmaken  hebben wij jouw steun en input nodig, dus meld je aan als betrokkene/lid of stuur een bericht via ons contactformulier.

Het ontbreekt in Nederland aan financiële en maatschappelijke ondersteuning om onafhankelijke belangenbehartiging voor kansspelspelers, en specifiek de risico- en probleemspelers, de positie te geven die nodig is. De miljarden verdienende machtige gokindustrie krijgt steeds meer invloed in de aderen van onze maatschappij. Het evenwicht is zoek.

De afdracht en zorgplicht van vergunninghouders van kansspelen uit de wet op de kansspelen(WOK) is het draaipunt van waaruit belangenbehartiging geformaliseerd en gefaciliteerd kan worden.

Bij Slicks aangesloten kansspelers hebben invloed op onderwerpen zoals:

 • Preventie gokverslaving
 • Instellen hulpfonds bij financiële problematiek
 • Belastingen
 • Financiële rechten
 • Waarborgen privacygegevens
 • Zorggelden
 • Reclame uitingen
 • Voorlichting

Hulpverlening

Heb jij het gokken niet onder controle?

Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Voor specialistische ervaringsdeskundige hulp, advies en een begripvol gesprek of doorverwijzing naar de verslavingszorg en schuldhulpverlening. 

Mail: info[at]slicks.info  / Tel: 06 364 005 69

Inlooppunt

Doormiddel van een informatie- en inlooppunt wil Slicks bereiken dat de belanghebbende persoonlijk te woord gestaan wordt op het moment dat dit nodig is.

Wij willen ons vestigen in de buurt van het Holland Casino en makkelijk bereikbaar zijn. De openingstijden lopen samen op met het Holland Casino van 15.00 tot 02.00 uur omdat dan de meeste hulpvragen te verwachten zijn. Ook de vele gokhallen(ruim 20) die Amsterdam rijk is zijn dan het drukst bezet.

INFORMATIE- en INLOOPPUNT

 • met huiskamerfunctie waar men terecht kan bij ervaringsdeskundige vrijwilligers en medewerkers voor advies, hulp, doorverwijzing of gewoon een kopje koffie
 • callcenter bellen en chatten
 • info over alles wat met kansspelen en gokken verband heeft
 • intake en persoonlijke gesprekken
 • samen met hulpvrager aan de slag, we laten je niet los
 • ruimte voor het verhaal van naastbetrokkenen
 • maar ook een ‘bezint eer gij begint’ plek, eventjes weerbaarheid tanken

De Nederlandse gokwereld moet transparanter, veiliger en eerlijker.

de negatieve gevolgen van gelegaliseerde kansspelen verminderen


Contact

Contact gegevens

Stichting Landelijk Info Centrum Kansspel Spelers (SLICKS)

Adres: Marco Polostraat 291B, 1056 DN Amsterdam

Telefoon: 06 364 005 69

E-mail: info@slicks.info
Website: www.slicks.info

RSIN: 857671728
KvK: 68975546
Bank nr.: NL29ABNA0247995088

Mail ons

Momenteel ondervinden wij een probleem met onze contactformulieren, stuur ons een bericht per mail via: info@slicks.info

3 + 5 = ?

Bank-nummer: NL29ABNA0247995088 / KvK-nummer: 68975546 / RSIN-nummer: 857671728 / Algemene voorwaarden SlicksPrivacyDisclaimer.